Assalamualaikum wrt wbt..

This blog is for anyone , especially mualaf like me who wants to learn more about Islam.I will be posting what I think is beneficial for me and others from various resources..InsyaAllah.( If you would like to share anything, please email me at knelly05@yahoo.com) Thanks!Tuesday, April 6, 2010

99 nama-Nama Allah


Al-Bukhari,Muslim,al-Tirmizi telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW telah bersabda:(Maksudnya)
"Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama.Sesiapa yang menghafaznya dia akan memasuki syurga.Dan Allah SWT adala tunggal(ganjil) dan Dia suka perkara yang ganjil."

99 Nama Allah
Allah(Allah)
Al-Rahman(Yang Maha Pemurah Allah)
Al-Rahim(Yang Maha Penyayang)
Al -Malik(Yang Merajai)
Al-Quddus(Yang Maha Suci)
Al-Salam(Yang Maha Sejahtera)
Al-Mukmin(Yang Maha Memberi Keamanan)
Al-Muhaimin(Yang Maha Memelihara)
Al-Aziz(Yang Maha Perkasa)
Al-Jabbar(Yang Maha Memaksa)
Al-Mutakabbir(Yang Memiliki Segala Kesombongan)
Al-Khaliq(Yang Maha Mencipta)
Al-Bari(Yang Maha Mengadakan)
Al-Musawwir(Yang Maha Membentuk Rupa)
Al-Ghaffar(Yang Maha Pengampun)
Al-Qahhar(Yang Maha Mengalahkan)
Al-Wahhab(Yang Maha memberi)
Al-Razzaq(Yang Maha Pemberi Rezeki)
Al-Fattah(Yang Maha Pembuka Pintu Rahmat)
Al-Alim(Yang Maha Mengetahui)
Al-Qabidh(Yang Maha Menggenggam)
Al-Basit(Yang maha Melapangkan)
Al-Khafid(Yang Maha Menurunkan Darjat)
Al-Rafi'(Yang Maha Mengangkat Darjat)
Al-Mu'izz(Yang Maha Memuliakan)
Al-Mudhill(Yang Maha Menghinakan)
Al-Sami(Yang Maha Mendengar)
Al-Basir(Yang Maha Melihat)
Al-Hakam(Yang maha Menetapkan Hukum)
Al-Adl(Yang Maha Adil)
Al-Latif(Yang Maha Lemah Lembut)
Al Khabir(Yang Maha Mengetahui(Berwaspada)
Al-Halim(Yang Maha Penyantun)
Al-Azim(Yang Maha Agung)
Al-Ghafur(Yang Maha Pengampun)
Al-Shakur(Yang Maha Berterima Kasih)
Al-'Ali(Yang Maha Tinggi)
Al-Kabir(Yang Maha Besar)
Al-Hafiz(Yang Maha Memelihara)
Al-Muqit(Yang Memberi Makan)
Al-Hasib(Yang Maha Menghitung)
Al-Jalil(Yang Mempunyai Kebesaran)
Al-Karim(Yang Maha Pemurah)
Al-Raqib(Yang Maha Mengawasi)
Al-Mujib(Yang Maha Mengabulkan)
Al-Wasi'(Yang Maha Luas)
Al-Hakim(Yang Maha Bijaksana)
Al-Wadud(Yang Maha Penyayang)
Al-Majid(Yang Maha Mulia)
Al-Ba'ith(Yang Maha Membangkitkan)
Al-Syahid(Yang Maha Menyakdikan)
Al-Haqq(Yang Maha Benar)
Al-Wakil(Yang Maha Mengurusi)
Al-Qawi(Yang Maha Kuat)
Al-Matin(Yang Maha Kukuh)
Al-Waliyyu(Yang Maha Pelindung)
Al-Hamid(Yang Maha Terpuji)
Al-Muhsi(Yang Maha Menghitung)
Al-Mubdi(Yang Maha Memulai)
Al-Mu'id(Yang Maha Mengembali)
Al-Muhyi(Yang Maha Menghidupkan)
Al-Mumit(Yang Maha Mematikan)
Al-Haiy(Yang Maha Hidup)
Al-Qayyum(Yang Berdiri Sendiri)
Al-Wajid(Yang Maha Mendapatkan)
Al-Majid(Yang Maha Memuliakan
Al-Wahid(Yang Maha Esa)
Al-Qadir(Yang maha Kuasa)
Al-Samad(Yang Maha Kekal,Yang Ditujui)
Al-Muqaddim(Yang Mendahulukan)
Al-Muqtadir(Yang Mencipta Segala Kekuasaan)
Al-Awwal(Yang Terdahulu)
Al-Mu'akhkhir(Yang Mengakhirkan)
Al-Zahir(Yang Zahir)
Al-Akhir(Yang Akhir)
Al-Wali(Yang Maha Menguasai)
Al-Batin(Yang Maha Tersembunyi)
Al-Barr(Yang Berbuat Baik)
Al-Muta'ali(Yang Maha Luhur)
Al-Muntaqim(Yang Maha Menuntut Bela)
Al-Tawwab(Yang Menerima Taubat)
Al-Ra'if)(Yang Maha Belas Kasihan)
Al-Afu(Yang Maha Pemaaf)
Malik-Ul-Mulk(Yang Menguasai Kerajaan)
Zal-Jalali-Wal-Ikram(Yang Memiliki Keagungan dan Kemuliaan)
Al-Muqsit(Yang Maha Adil)
Al-Jami'(Yang Maha Mengumpulkan)
Al-Ghani(Yang Maha Kaya)
Al-Mughni(Yang Memberi Kekayaan)
Al-Mani'(Yang Mencegah)
Al-Dhar(Yang Membahayakan)
Al-Nafi(Yang Memberi Manfaat)
Al-Nur(Yang Mencipta Cahaya)
Al-Hadi(yang Memberi Petunjuk)
Al-Badi(Yang Tiada Tolok Bandingannya)
Al-Baqi(Yang Maha Kekal)
Al-Warith(Yang Maha Mewarisi)
Al-Rashid(Yang Maha Pandai)
Al-Sabur(Yang Maha Sabar)

No comments: